Cenník PZP podľa výkonu auta (kW)

Pri poisťovaní vozidla je jedným z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje cenu Povinného zmluvného poistenia (PZP), výkon vozidla vyjadrený v kilowattoch (kW). Článok následne ponúka cenník PZP založený na výkone vozidla.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Pred skúmaním konkrétnych čísel je dôležité pochopiť, aké faktory ovplyvňujú cenu PZP. Ceny PZP sú často stanovené na základe niekoľkých kľúčových faktorov:

 1. Výkon vozidla (kW): Všeobecne platí, že čím vyšší je výkon vozidla, tým vyššia je cena PZP. Vozidlá s vyšším výkonom sa často považujú za rizikovejšie, čo sa odráža v cenách poistenia.
 2. Typ vozidla: Typ vozidla môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Napríklad nákladné vozidlá a športové autá môžu mať vyššie ceny PZP ako osobné automobily alebo rodinné minivany.
 3. Vek a skúsenosti vodiča: Starší a skúsenejší vodiči môžu čeliť nižším cenám PZP, zatiaľ čo mladší a menej skúsení vodiči môžu čeliť vyšším cenám.

Cenník PZP podľa výkonu vozidla (kW)

Nasledujúca tabuľka ponúka ilustratívny cenník PZP na základe výkonu vozidla. Upozorňujeme, že skutočné ceny sa môžu líšiť.

Výkon vozidla (kW) Cena PZP
Do 50 kW 200 €/rok
51 – 70 kW 250 €/rok
71 – 90 kW 300 €/rok
91 – 110 kW 350 €/rok
Nad 110 kW 400 €/rok

Výkon vozidla je dôležitým faktorom pri stanovení cien PZP. Avšak, je dôležité brať do úvahy aj ostatné faktory, ako je typ vozidla, vek a skúsenosti vodiča. Ako vždy, je najlepšie porovnať ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšie PZP pre vaše potreby.

Pochopenie PZP: tabuľka cien

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je jedným z kľúčových faktorov cena. Avšak, náklady na PZP môžu výrazne kolísať v závislosti od množstva faktorov. Tento článok ponúka prehľad cien PZP s použitím tabuľky pre zjednodušenie porovnania.

Ako sa stanovujú ceny PZP

Predtým než sa pustíme do konkrétnych čísel, je dôležité pochopiť, ako sa ceny PZP stanovujú. Ceny PZP sú obvykle stanovené na základe niekoľkých kľúčových faktorov:

 1. Typ vozidla: Rozličné typy vozidiel môžu vyžadovať rozličné úrovne poistenia. Napríklad, nákladné vozidlá môžu vyžadovať vyššie úrovne krytia ako osobné automobily.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči sa často považujú za vyššie riziko, a preto môžu čeliť vyšším cenám PZP.
 3. História vodiča: Vodiči s čistým záznamom a bez nehôd môžu očakávať nižšie ceny PZP ako vodiči s históriou nehôd alebo porušení dopravných predpisov.

Príklad tabuľky cien PZP

Poznámka: Nasledujúca tabuľka je len ilustračná a nezohľadňuje všetky možné faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu PZP. Skutočné ceny sa môžu líšiť.

Typ vozidla Vek vodiča História vodiča Cena PZP
Osobné auto 30 rokov Bez nehôd 200 €/rok
Osobné auto 30 rokov S nehodami 300 €/rok
Osobné auto 18 rokov Bez nehôd 350 €/rok
Osobné auto 18 rokov S nehodami 450 €/rok
Nákladné auto 30 rokov Bez nehôd 400 €/rok
Nákladné auto 30 rokov S nehodami 500 €/rok

Pri výbere PZP je dôležité brať do úvahy nie len cenu, ale aj pokrytie, ktoré poistenie poskytuje. Použitie tabuľky cien PZP môže pomôcť zjednodušiť porovnanie a pomôže vám urobiť informované rozhodnutie pri výbere najlepšej poistky pre vás.

Výpoveď PZP: Kedy a ako to urobiť správne

Výpoveď povinného zmluvného poistenia (PZP) môže byť komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje dôkladné porozumenie a správne kroky. Tento článok vám poskytne ucelený pohľad na to, ako a kedy vypovedať svoje PZP.

Kedy je možné vypovedať PZP

PZP môžete vypovedať v niekoľkých situáciách:

 1. Predaj vozidla: Ak predávate svoje vozidlo, môžete vypovedať PZP. V tomto prípade je dôležité informovať svoju poisťovňu o predaji, aby ste sa vyhli prípadným problémom.
 2. Zmena poisťovne: Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu, môžete vypovedať svoje súčasné PZP. Avšak skôr, než to urobíte, uistite sa, že máte uzavretú novú poistnú zmluvu, aby ste sa vyhli obdobiu bez poistenia.
 3. Trvalé odstavenie vozidla: Ak plánujete svoje vozidlo trvale odstaviť a už ho nebudete používať, môžete vypovedať PZP.

Ako vypovedať PZP

Ak chcete vypovedať PZP, budete musieť dodržať niekoľké kroky:

 1. Kontaktujte svoju poisťovňu: Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o vašom zámere vypovedať PZP. Každá poisťovňa má svoje vlastné procesy a formuláre pre výpoveď PZP, takže sa uistite, že viete, čo je potrebné urobiť.
 2. Dodržiavajte lehoty: Je dôležité vedieť, že výpoveď PZP má určité lehoty, ktoré musíte dodržať. Všeobecne platí, že musíte svoju výpoveď doručiť poisťovni najmenej jeden mesiac pred koncom poistného obdobia.
 3. Poskytnite potrebné informácie: Poisťovňa bude pravdepodobne požadovať rôzne informácie, vrátane dôvodu výpovede a dátumu, kedy chcete, aby výpoveď nadobudla účinnosť.

Výpoveď PZP je dôležitý krok, ktorý si vyžaduje dôkladné zváženie a správne plánovanie. Pamätajte, že vždy je najlepšie konzultovať svoje rozhodnutia s odborníkom alebo s vašou poisťovňou, aby ste sa vyhli akýmkoľvek možným problémom.

Dôsledky výpovede PZP

Keď sa rozhodnete vypovedať PZP, je dôležité byť si vedomý možných dôsledkov. Bezplatné ukončenie PZP môže mať vážne následky, vrátane pokút a možného zákazu riadenia.

 1. Pokuty: Ak budete jazdiť bez platného PZP, môžete čeliť vysokým pokutám. Tieto pokuty sa môžu pohybovať v závislosti od štátu, ale v niektorých prípadoch môžu dosiahnuť až niekoľko tisíc eur.
 2. Zákaz jazdy: Ak budete prichytení pri jazde bez platného PZP, môže vám byť uložený aj zákaz jazdy. Toto môže byť obzvlášť problémové, ak ste závislí od svojho vozidla pre prácu alebo iné dôležité cestovanie.
 3. Právne dôsledky: V niektorých prípadoch môže jazda bez PZP viesť k právnym problémom. Napríklad, ak spôsobíte nehodu bez platného PZP, môžete byť obvinení z trestného činu.

Prevencia problémov

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť týmto dôsledkom, je vždy mať platné PZP. Ak plánujete vypovedať svoje súčasné PZP, uistite sa, že máte pripravenú novú poistnú zmluvu. Taktiež sa uistite, že ste oboznámení so všetkými pravidlami a reguláciami týkajúcimi sa PZP vo vašom štáte.

Výpoveď PZP je vážne rozhodnutie, ktoré si vyžaduje dôkladné premyslenie a plánovanie. Predtým, než podáte výpoveď, je dôležité pochopiť všetky dôsledky a urobiť všetko potrebné na to, aby ste sa vyhli problémom. Pamätajte, že bezpečnosť a zodpovednosť by mali byť na prvom mieste pri každom rozhodnutí týkajúcom sa poistenia.

PZP pre prívesný vozík: dôležité informácie a tipy

Povinné zmluvné poistenie, známe ako PZP, je nevyhnutné pre všetky motorové vozidlá vrátane prívesných vozíkov. Tento článok ponúka dôležité informácie a tipy pre PZP prívesného vozíka.

Základné informácie o PZP prívesného vozíka

PZP poistenie na prívesný vozík je určené na pokrytie škody spôsobenej tretím stranám v prípade nehody. Vo väčšine prípadov je prívesný vozík pokrytý PZP hlavného vozidla, ktoré ho ťahá, ale je dôležité to overiť s vašou poisťovňou.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre prívesný vozík

Cena PZP pre prívesný vozík môže byť ovplyvnená niekoľkými faktormi:

 1. Typ prívesného vozíka: Cena PZP môže byť vyššia pre prívesné vozíky s vyššou nosnosťou alebo pre špeciálne prívesné vozíky, ako sú tie určené na prepravu zvierat.
 2. Použitie prívesného vozíka: Cena PZP môže byť vyššia, ak je prívesný vozík používaný na komerčné účely, napríklad na prepravu tovaru.
 3. História vodiča: Podobne ako pri PZP pre hlavné vozidlo, vodiči s čistou jazdnou históriou môžu očakávať nižšie ceny PZP.

Ako získať najlepšie PZP pre prívesný vozík

 1. Porovnajte ponuky: Použite online nástroje na porovnanie PZP, aby ste zistili, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie ceny pre PZP prívesného vozíka.
 2. Zvážte bundlovanie poistení: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy, ak u nich zabezpečíte viacero druhov poistenia, napríklad PZP pre hlavné vozidlo a prívesný vozík.
 3. Využite zľavy: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy pre vodičov s dlhodobou bezúhonnou jazdou alebo pre tých, ktorí absolvujú kurzy bezpečnej jazdy.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou vlastníctva a používania prívesného vozíka. Vždy je dôležité porozumieť svojim poistným potrebám a zabezpečiť, že máte správne poistenie, ktoré vás ochráni v prípade nehody.

PZP pre motocykel

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je nevyhnutné pre každého vlastníka motocykla. Bez ohľadu na to, či jazdíte na motorku, skúter, alebo inom druhu dvojkolesového vozidla, PZP je základným poistením, ktoré musíte mať.

Základné pokrytie PZP pre motocykle

PZP pre motocykle pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť iným účastníkom cestnej premávky počas jazdy na svojej motocykle. Medzi hlavné typy pokrytia patrí:

 1. Poškodenie majetku: Ak poškodíte niečí auto, motocykel, skúter alebo iný majetok, PZP pokryje náklady na opravu alebo náhradu poškodeného majetku.
 2. Telesné zranenie alebo smrť: Ak spôsobíte nehodu, pri ktorej je niekto zranený alebo príde o život, PZP pokryje náklady na lekársku starostlivosť, rehabilitáciu a iné náklady spojené s úrazom alebo smrťou.

Voliteľné pokrytie PZP pre motocykle

Okrem základného pokrytia môžete zvážiť aj niektoré voliteľné doplnky k PZP pre svoju motorku alebo skúter:

 1. Havarijné poistenie: Havarijné poistenie pokryje škody na vašej vlastnej motocykle, ktoré vznikli v dôsledku nehody.
 2. Poistenie proti krádeži: Toto pokrytie vám poskytne náhradu, ak je vaša motorka alebo skúter ukradnutý.
 3. Poistenie asistencie: Poskytuje pomoc na cestách, ako napríklad ťahanie vozidla, náhradné vozidlo, alebo pomoc pri poruche.

PZP je základnou poistkou, ktorú musí mať každý vlastník motocykla alebo skútra. Máte na výber rôzne typy pokrytia, takže si môžete vybrať poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Pri výbere poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a zvážiť, aké riziká chcete pokryť. Poistenie by malo byť také, ktoré vám poskytne pokoj v mysli pri jazde na vašej milovanej motocykle alebo skútre.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykle

Výška PZP pre motocykel sa môže líšiť na základe niekoľkých faktorov:

 1. Typ a výkon motocykla: Silnejšie motorky a skútre majú zvyčajne vyššie PZP, pretože predstavujú väčšie riziko nehôd.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči platia často vyššie PZP, pretože predstavujú väčšie riziko.
 3. Miesto bydliska a prevádzky: Vo veľkých mestách alebo oblastiach s vysokým počtom nehôd je zvyčajne vyššie PZP.
 4. História vodiča: Vodiči s čistou jazdnou históriou získavajú zvyčajne lepšie ceny PZP.

Ako získať najlacnejšie PZP pre motocykel

Hľadanie najlacnejšieho PZP pre váš motocykel alebo skúter zahŕňa porovnanie ponúk od rôznych poisťovní a zváženie vašich individuálnych potrieb. Tu je niekoľko tipov, ako získať najlepšiu cenu:

 1. Porovnajte ponuky: Použite online porovnanie PZP, aby ste zistili, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie ceny pre váš typ motocykla.
 2. Využite zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre bezpečné jazdenie, absolvovanie kurzu bezpečnej jazdy, alebo pre vlastníkov viacerých vozidiel.
 3. Zvýšte poistnú sumu: Vyššia poistná suma môže znamenať nižšie PZP, ale zároveň aj vyšší výdavok v prípade nehody.

Záver

PZP pre motocykel je nevyhnutnou súčasťou jazdy na dvojkolesovom vozidle. Hoci náklady na PZP môžu byť pre niektorých vodičov významné, dôležité je zvážiť potenciálny finančný dopad nehody. Porovnanie ponúk a využitie dostupných zliav môže pomôcť zabezpečiť, že získate najlepšiu možnú cenu pre svoje PZP.

 

Havarijné poistenie: Úplná ochrana vášho vozidla

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP). Ponúka širší rozsah ochrany, ktorý zahŕňa pokrytie škôd spôsobených nehodou, prírodnými katastrofami, požiarom, krádežou a vandalizmom. Poďme sa na túto formu poistenia pozrieť podrobnejšie.

Čo pokrýva havarijné poistenie

Havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle, ktoré sú mimo rozsahu PZP. Zahrňuje to:

 1. Poškodenie alebo stratu vozidla v dôsledku krádeže.
 2. Škody na vozidle spôsobené nehodou, aj keď ste boli vy ten, kto spôsobil nehodu.
 3. Škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú povodne, zemetrasenie, búrky alebo požiare.
 4. Škody spôsobené vandalizmom.

Faktory ovplyvňujúce cenu havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia sa líši v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane:

 1. Typu a veku vozidla: Novšie a drahšie vozidlá často vyžadujú vyššie havarijné poistenie.
 2. Vodiča a jeho histórie: Vodiči s históriou nehôd alebo porušení dopravných predpisov môžu očakávať vyššie havarijné poistné.
 3. Miesto bydliska: Ak žijete v oblasti s vysokým výskytom krádeže alebo dopravných nehôd, môžete očakávať vyššie havarijné poistné.

Je havarijné poistenie pre vás správne?

Rozhodnutie, či je havarijné poistenie pre vás správne, závisí od niekoľkých faktorov. Ak je vaše vozidlo nové, drahé alebo financované prostredníctvom úveru, havarijné poistenie je zvyčajne dobrým nápadom. Avšak, ak je vaše vozidlo staré alebo má nízku trhovú hodnotu, môže byť ekonomicky výhodnejšie nepoistiť ho havarijne.

Havarijné poistenie ponúka rozšírenú ochranu pre vaše vozidlo a môže vám poskytnúť pokoj mysle. Pri rozhodovaní, či je toto poistenie pre vás správne, je dôležité zvážiť hodnotu vášho vozidla, vašu finančnú situáciu a rizikové faktory. Skonzultujte svoje potreby s odborníkom na poistenie, aby ste urobili informované rozhodnutie.

Porovnávanie ponúk havarijného poistenia

Rovnako ako pri každom inom type poistenia, je dôležité porovnať rôzne ponuky havarijného poistenia predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu poistku.

 1. Porovnanie pokrytia: Porovnajte, aké škody sú pokryté jednotlivými poistkami. Niektoré poistky môžu pokrývať len určité typy škôd, zatiaľ čo iné môžu ponúkať širokospektrálnu ochranu.
 2. Cena poistného: Porovnajte ceny poistného u rôznych poisťovní. Pamätajte, že najlacnejšie poistenie nemusí vždy poskytovať najlepšie pokrytie.
 3. Výška poistnej sumy: Porovnajte výšku poistnej sumy u rôznych poisťovní. Poistná suma by mala byť dostatočná na pokrytie nákladov na opravu alebo nahradenie vášho vozidla.
 4. Podmienky poistenia: Prečítajte si podmienky poistenia a zistite, či existujú nejaké výluky alebo obmedzenia.

Kde získať havarijné poistenie

Havarijné poistenie je možné získať u väčšiny poisťovní. Mnohé poisťovne umožňujú zákazníkom uzatvárať poistky online, čo uľahčuje porovnávanie rôznych ponúk. Vždy je dobré poradiť sa s odborníkom na poistenie alebo finančným poradcom, ktorý vám pomôže pochopiť, ktoré poistenie je pre vás to pravé.

Havarijné poistenie je dôležitým doplnkom k PZP, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu pre vášho železného miláčika. Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu poistku, porovnajte rôzne ponuky a zvážte svoje potreby a okolnosti. Pamätajte, že najdôležitejšie je mať pokoj v mysli, keď sedíte za volantom svojho vozidla.

PZP porovnanie: Ako vybrať najlepšiu poistku pre vás

Pri výbere poistenia PZP je dôležité porovnať rôzne poistné produkty na trhu. Tento článok poskytne tipy, ako vykonať efektívne porovnanie PZP.

Čo hľadať pri porovnávaní PZP

 1. Cena: Cena je jedným z prvých faktorov, na ktoré sa ľudia zvyknú pozerať pri porovnávaní PZP. Avšak je dôležité si uvedomiť, že najnižšia cena nemusí vždy znamenať najlepšiu hodnotu.
 2. Pokrytie: Rozsah pokrytia sa môže líšiť medzi rôznymi poistnými produktami. Niekedy môže byť vhodné zaplatiť trochu viac za rozsiahlejšie pokrytie.
 3. Franchíza: Franchíza je suma, ktorú musíte zaplatiť z vlastného vrecka v prípade poistnej udalosti. Nižšia franchíza môže znamenať vyššie poistné, ale môže to stáť za to, ak sa stane poistná udalosť.
 4. Hodnotenie a recenzie: Hodnotenie a recenzie iných zákazníkov môžu byť cenným zdrojom informácií o kvalite služieb poskytovaných poisťovňou.

Ako porovnať PZP

Existuje niekoľko nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri porovnávaní PZP. Online PZP porovnávače poistenia sú jedným z najpopulárnejších nástrojov. Tieto webové stránky umožňujú vložiť detaily o vašom vozidle a vašich požiadavkách na poistenie a potom vám poskytnú citáty od rôznych poisťovní.

Záver

Porovnanie PZP je dôležitým krokom pri výbere poistky, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Pri porovnávaní PZP je dôležité brať do úvahy nielen cenu, ale aj rozsah pokrytia, výšku franchízy a hodnotenia a recenzie ostatných zákazníkov. S použitím online nástrojov na porovnanie poistenia môžete ušetriť čas a nájsť poistku, ktorá je pre vás najlacnejšia.

Porovnanie bonusov a malusov

Pri porovnávaní PZP je tiež dôležité brať do úvahy systém bonusov a malusov. Tento systém zvyčajne poskytuje zľavy na PZP pre vodičov, ktorí nemajú žiadnu históriu nehôd, zatiaľ čo vodiči s históriou nehôd môžu očakávať vyššie poistné.

Porovnanie prídavkových služieb

Niekedy môže byť tiež užitočné porovnať prídavné služby, ktoré poisťovne ponúkajú. Tieto môžu zahŕňať napríklad asistenciu pri havárii, zabezpečenie náhradného vozidla počas opravy alebo úplné pokrytie v zahraničí.

Porovnanie rôznych typov PZP

Existujú rôzne typy PZP, vrátane povinného zmluvného poistenia (PZP), havarijného poistenia a poistenia proti krádeži. Každý z týchto typov poistenia poskytuje iný rozsah pokrytia a môže byť dôležitý v rôznych situáciách. Pri porovnávaní PZP je preto dôležité zvážiť, ktorý typ poistenia je pre vás najvhodnejší.

Porovnanie PZP je dôležitý proces, ktorý by mal zahŕňať nie len porovnanie cien, ale aj bonusov a malusov, prídavných služieb a rôznych typov PZP. Použitím online nástrojov na porovnanie poistenia môžete ušetriť čas a nájsť poistku, ktorá je pre vás najlepšia.

Ako nájsť najlacnejšie PZP

Pri hľadaní najlacnejšieho povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité brať do úvahy nie len cenu, ale aj pokrytie a služby, ktoré poistka zahŕňa. Aj keď je cena jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, vždy by malo ísť o rovnováhu medzi cenou a hodnotou.

Ako porovnať ceny PZP

 1. Online kalkulačky: Mnohé poisťovacie spoločnosti a porovnávacie weby ponúkajú online nástroje na výpočet a porovnanie cien PZP. Stačí zadávať potrebné informácie o vozidle a vodičovi a dostanete odhadované ceny.
 2. Priame kotácie od poisťovní: Ak máte na mysli konkrétnu poisťovňu, môžete sa priamo obrátiť na ňu a požiadať o cenovú ponuku. Možno budete musieť poskytnúť viac detailov, ale dostanete presnejší odhad.
 3. Poradenstvo od poistného makléra: Poistní makléri sú odborníci na poistný trh a môžu vám pomôcť nájsť najlepšiu cenu. Môžu tiež poradiť o rôznych faktoroch, ktoré ovplyvňujú cenu PZP.

Ako znížiť cenu PZP

Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžete využiť na zníženie ceny vašej poistky PZP:

 1. Zvoľte vyššiu franchízu: Franchíza je suma, ktorú platíte pri nároku na poistné plnenie. Zvýšenie franchízy môže znížiť vaše prémie.
 2. Využite zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy za rôzne faktory, ako je bezškodový priebeh, bezpečnostné prvky vozidla alebo absolvovanie bezpečnostného školenia.
 3. Porovnávajte ceny: Ceny PZP sa môžu medzi poisťovňami výrazne líšiť. Pravidelné porovnávanie ponúk na trhu môže pomôcť nájsť najlacnejšiu možnosť.

Hľadanie najlacnejšieho PZP vyžaduje trochu úsilia, ale môže vám ušetriť peniaze. Pamätajte však, že najlacnejšie PZP nemusí byť vždy najlepšie pre vaše potreby. Je dôležité zvážiť aj pokrytie a služby, ktoré poistka ponúka.

Zvážte svoje individuálne potreby

Aj keď najlacnejšie PZP môže byť lákavé, je dôležité zvážiť, či bude spĺňať vaše individuálne potreby. Niektoré lacnejšie politiky môžu mať obmedzené pokrytie alebo môžu byť spojené s vyššími franchízami. Zatiaľ čo sa môžete rozhodnúť ušetriť peniaze vopred, môže vás to stáť viac na nákladoch v prípade nehody.

Porovnajte rôzne poistné produkty

Rôzne poisťovacie produkty môžu mať rôzne ceny. Napríklad, poistenie proti krádeži môže byť lacnejšie ako poistenie proti všetkým rizikám. Ak sa rozhodnete pre lacnejšiu poistku, uistite sa, že ste si vedomí obmedzení a rizík, ktoré s tým súvisia.

Doplnkové služby

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je tiež dôležité zvážiť doplnkové služby, ktoré sú zahrnuté v cene. Tieto môžu zahŕňať asistenciu na cestách, pokrytie náhradných dielov alebo služby prípadného právneho poradenstva. Tieto služby môžu pridať hodnotu k vašej poistke a môžu ušetriť peniaze v dlhodobom horizonte.

Najlacnejšie PZP nemusí byť vždy najlepším riešením pre vaše potreby. Je dôležité brať do úvahy celkovú hodnotu poistky, vrátane ceny, pokrytia a doplnkových služieb. Pamätajte, že najlepším spôsobom, ako nájsť najlacnejšie PZP, je porovnávať rôzne ponuky a zvážiť, ktorá poistka najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám.

Úvod do PZP online

Poistná zmluva PZP, alebo povinné zmluvné poistenie, je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva motorového vozidla. Je to poistenie, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Bez tohto poistenia by ste mohli čeliť vážnym finančným dôsledkom v prípade nehody.

Čo pokrýva PZP?

PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade nehody. To znamená, že ak spôsobíte nehodu, vaše PZP pokryje náklady na opravu škôd na inom vozidle alebo na kompenzáciu za zranenia spôsobené tretím stranám. To môže zahŕňať:

 1. Opravu alebo náhradu poškodeného vozidla.
 2. Lekárske náklady za zranenia spôsobené nehodou.
 3. Kompenzáciu za bolesti a utrpenie alebo za stratu príjmov.

PZP online

V dnešnej dobe digitálnej technológie sa mnoho poistných spoločností rozhodlo svoje služby presunúť online. To znamená, že môžete vykonať všetky potrebné kroky pre uzavretie PZP z pohodlia domova. Môžete porovnať ceny rôznych poistných spoločností, vyplniť formulár pre poistenie a dokonca aj zaplatiť za poistenie online.

PZP je kľúčovou súčasťou vlastníctva vozidla a poskytuje dôležitú finančnú ochranu v prípade nehody. S možnosťou vykonať všetky kroky pre uzavretie PZP online je teraz poistenie jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Bez ohľadu na to, či ste nový vodič alebo skúsený veterán na cestách, PZP je nevyhnutné pre vašu ochranu a pokoj mysle na cestách.

Ako funguje PZP online?

PZP online funguje veľmi jednoducho a pohodlne. Je to rýchly a efektívny spôsob, ako uzavrieť poistnú zmluvu bez nutnosti osobnej návštevy poisťovne. Tu je niekoľko krokov, ktoré by ste mali sledovať:

 1. Vyberte si poisťovňu: Na internete nájdete mnoho webových stránok, ktoré porovnávajú rôzne poisťovne a ich ceny za PZP. Porovnanie PZP ponúk je prvé, čo by ste mali urobiť.
 2. Vyplňte formulár: Keď si vyberiete poisťovňu, budete musieť vyplniť online formulár. V ňom budete musieť uviesť informácie o sebe a o vašom vozidle.
 3. Potvrdenie a platba: Po vyplnení formulára budete musieť prejsť procesom overenia. To môže zahŕňať overenie vašej totožnosti a overenie informácií o vašom vozidle. Po úspešnom overení budete musieť zaplatiť za poistenie.

Výhody PZP online

PZP online prináša množstvo výhod:

 1. Rýchlosť a pohodlie: Uzavretie PZP online je rýchle a pohodlné. Všetko môžete vybaviť z pohodlia domova.
 2. Porovnanie cien: Online môžete ľahko porovnať ceny rôznych poistných spoločností a vybrať si tak tú najvýhodnejšiu ponuku.
 3. Okamžité krytie: Po zaplatení za poistenie online, môžete okamžite získať krytie. To znamená, že nemusíte čakať na doručenie poistnej zmluvy poštou.

S modernými technológiami sa uzavretie PZP stáva jednoduchším a pohodlnejším. Už nemusíte tráviť hodiny v poisťovni alebo čakať na poistnú zmluvu v poštovej schránke. So službou PZP online máte všetko, čo potrebujete, na dosah ruky.

Niečo navyše: Služby a výhody PZP online

Pri uzatváraní PZP online je dôležité si uvedomiť, že nie všetky poisťovne sú rovnaké. Niektoré ponúkajú dodatočné služby a výhody, ktoré môžu byť pre vás atraktívne.

 1. Asistenčné služby: Mnohé poisťovne ponúkajú asistenčné služby ako súčasť svojho PZP. Tieto môžu zahŕňať napríklad odťah vozidla v prípade nehody, poskytnutie náhradného vozidla, či pomoc pri vybavovaní opravy.
 2. Bonusy za bezškodový priebeh: Ak ste dlhodobo bez škôd, mnohé poisťovne vám ponúknu zľavy na vaše PZP. Toto je jeden zo spôsobov, ako poisťovne odmeňujú svojich verných a bezpečných vodičov.
 3. Flexibilita platby: Niektoré poisťovne vám umožnia rozložiť platbu PZP na splátky, čo môže byť užitočné, ak si nemôžete dovoliť zaplatiť celú sumu naraz.

Pri výbere PZP online je dôležité nielen porovnať ceny, ale aj preskúmať služby a výhody, ktoré poisťovne ponúkajú. Ako vodič máte mnoho možností, takže sa nebojte vybrať si poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a očakávaniam.

PZP kalkulačka

PZP kalkulačkaPráve ste si kúpili nové vozidlo a plánujete si ho poistiť cez PZP kalkulačku? Alebo si len chcete zistiť vaše poisťovacie možnosti prostredníctvom internetu. V tom prípade vás musíme pochváliť, pretože týmto spôsobom môžete šetriť z viacerých hľadísk. Tie najdôležitejšie hľadiská predstavujú čas a peniaze. Určite vám najlacnejšiu cenu nájde PZP kalkulačka poistenia. Určite síce nie je jediným nástrojom ponúkajúcim porovnanie ceny za daný produkt poistenia (všetky typy nájdete tu). No vďaka tejto konkrétnej ponuke si môžete rýchlo a zadarmo zistiť čo najviac poistných možností. A to je pri výbere toho najlepšieho, prípadne najlacnejšieho z porovnania PZP kalkulačky najdôležitejšie. Dobrou možnosťou je široká ponuka poistenia na webe, ktorá integruje rôzne typy poistenia naraz.

Na výpočet povinného zmluvného poistenia cez PZP kalkulačku potrebujete:

Aby vám PZP kalkulačka z Uzavripzp vypočítala presné cenové ponuky, o ktoré budeme môcť následne aj požiadať, je veľmi dôležité, aby ste uviedli presné údaje. Ak sa čo i len jeden podstatný údaj nebude zhodovať s údajmi vozidla, poistná zmluva nebude platná a vy riskujete pokutovanie. Preto si na pomoc zoberte technický preukaz. Budete potrebovať objem motora, rok výroby a iné údaje. Takisto si zistíte počet najazdených kilometrov vo vašom dopravnom prostriedku. Samozrejme, v prípade, že poisťujete náves alebo príves, takýto údaj nie je potrebný. Ak však chcete ceny vedieť len orientačne, to znamená bez toho, aby ste o niektorú ponuku okamžite požiadali, približné údaje nepredstavujú problém. Takúto PZP kalkulačku nájdete na tejto podstránke webu.

Mimo technických údajov vás kalkulačka povinného zmluvného poistenia môže žiadať o vyplnenie iných otázok, ktoré takisto môže výslednú cenu poistenia ovplyvniť. Ide o počet škodových udalostí (teda nehôd), či si napríklad platíte iný typ poistenia atď. Nájdete tu však aj iné dokumenty, ako je kúpno predajná zmluva auta alebo iné.

S PZP kalkulačkou môžete výrazne ušetriť

Väčšina z nás má tendenciu hľadať to najlacnejšie PZP na trhu a nemáme záujem zbytočne preplácať. Veď predsa každá poistná zmluva tohto typu musí rešpektovať zákonné ustanovenia týkajúce sa výšky poistného krytia. Minimum krytia v prípade spôsobenia materiálnej škody je 1 milión eur a pri ujme na zdraví zas predstavuje 5 miliónov eur.

Bez ohľadu na cenu poistenia sa musí poistený na odškodnení poškodených viac či menej podieľať. Všetko si však môžete nastaviť podľa seba. PZP kalkulačka vám zobrazí cez výpočet ceny všetky vaše možnosti. Je na vás či si zvolíte drahšiu možnosť s menšou spoluúčasťou alebo lacnejšiu možnosť s vyššou spoluúčasťou. Nemusí to však platiť tabuľkovo. Je možné, že natrafíte na strednú cestu, kde cena poistného nebude najvyššia, no percento spoluúčasti bude pomerne nízka. Všetko je to o hľadaní a online PZP kalkulačka na povinné zmluvné poistenie vám v tom určite pomôže.

V každom prípade sa môžu ceny poistenia auta medzi najlacnejšou a najdrahšou možnosťou líšiť až v stovkách eur. Nie je však vylúčené, že vyššie ponuky budú obohatené o niektoré havarijné poistné riziká. Platí to hlavne pri poisťovniach:

 • Kooperativa,
 • Generali
 • a Genertel.

No sporadicky sa môžu vyskytnúť výhodné ponuky aj iných poisťovní.

Porovnajte si cenu poistenia auta rýchlo a pohodlne cez PZP kalkulačku

PZP kalkulačka sa využíva hlavne pre jej rýchlosť, prehľadnosť a pohodlie. Je oveľa pohodlnejšie si zistiť desiatky možností behom niekoľkých minút cez internet z domu, ako si každú možnosť zisťovať zvlášť na pobočke. Prípadne zvlášť na jednotlivých stránkach poisťovní. Hodiny času môžete vďaka tomuto nástroju venovať niečomu produktívnejšiemu alebo aj obyčajnému oddychu po úmornom dni v práci.

Navyše, s PZP kalkulačkou môžete cez výpočet porovnávať ceny poistenia na rôzne dopravné prostriedky. Ako sme už vyššie uviedli, nie každý nástroj tohto typu je komplexný. To znamená, že neumožňuje porovnávať ceny prípadne uzatvárať zmluvy na iný typ vozidla, ako osobný automobil. Tie lepšie online PZP kalkulačky vám umožnia urobiť si porovnanie a výpočet aj pre:

 • nákladné autá,
 • ťažké vozidlá (traktor, kombajn, žeriav, atď.),
 • motocykle,
 • vozíky,
 • návesy,
 • prívesy

či iné povinne poistiteľné prostriedky, ktoré vstupujú do cestnej premávky.

Uzatvorte si PZP priamo z online kalkulačky

Ak vám porovnanie z PZP kalkulačky zobrazilo nejakú ponuku, o ktorej nechcete dlho uvažovať, priamo v ňom môžete o ňu požiadať. Doplníte niekoľko údajov, aby mohla poisťovňa vytvoriť dočasnú zmluvu a elektronicky vám zaslať dočasné, 30 dní platné doklady (zelenú kartu). Aby bola zmluva platná, je potrebné čo najskôr zaplatiť poistné. Ak ho nezaplatíte, zmluva je neplatná. To by sa vám vypomstilo hlavne pri spôsobení škodovej udalosti.

Po uhradení platby vám poisťovňa domov zašle originál zelenú kartu. Tú nezabudnite mať so sebou pri jazde vo vozidle, na ktorú sa vzťahuje. Ich neprítomnosť je totižto pokutovaná. Oveľa viac sa ale pokutuje jazda bez platného PZP. Takže ak sa dá, pravidelne si platnosť tohto zabezpečenia kontrolujte alebo ešte lepšie, dajte si pripomienku pred jej uplynutím.

Samozrejme platí aj opak. Ak vás žiadna ponuka nezaujala, nie ste povinný si nejakú vybrať. To je jedna z najväčších výhod online PZP kalkulačky. Je bezplatná a nezáväzná, takže ju môžete využiť len čisto z informatívneho hľadiska.